Tuesday, March 8, 2016

Ons verhaal

We kijken bij de reis naar manieren die in ontwikkelingslanden een positief effect hebben op armoede. In Vietnam zagen we twee hoofdlijnen. Beide hoofdlijnen hebben hier drie voorbeelden. 

1: hulp voor mensen die niet met werk geholpen kunnen worden. Noodhulp. 
-Kids in Vietnam, opvang voor jongeren uit kansloze gezinnen of wezen. Potentiele straatkinderen dus. 
-Medisch Comit√© Nederland Vietnam: opzetten opvangcentra voor wonen en scholing voor gehandicapte kinderen. In ons geval met name dove kinderen. 
-Voedselbank van Johnny. Koken en rondbrengen voor daklozen.  

Afsluiter: geld doneren aan dit soort hulp, bv MCNV, blijft nodig en waardevol. 

2: Hulp door Handel, aid by trade
-Netspice als wereldwijd opererend winstgevend bedrijf met de inzet voor beter bestaan voor boeren: oprichten co√∂peraties, helpen bij verbeteren landbouwtechnieken, aandacht voor de dorpsgemeenschappen en premies voor de producten van de juiste kwaliteit. 
-Fairforward: puur opgezet om kansarme mensen aan werk te helpen. Gebruikt oud papier voor productie van cadeau-artikelen. Omzet 2 miljoen dollar. Export naar met name Amerika en Nederland. Hulp en winst gaan hier samen. 
-Fairtrade koffieplantage. Aandacht voor werkomstandigheden van de werknemers en organisch opkweken van koffieplantjes met als doel een betere markt aan te boren. 

Afsluiter: door zorgvuldig te zijn als consument, draag je bij aan ontwikkelingslanden. Fairtrade, MVO (maatschappelijk verantwoorde ondernemening) zouden onze voorkeur moeten hebben. Kijk op Rank a brand voor meer informatie. Niet alleen voor kleding, maar voor allerlei soorten ondernemingen. 

Verder kan je nog vertellen over de uitwisseling met andere scholen en je kennismaking met de cultuur en geschiedenis van Vietnam. 

Bouw je verhaal/powerpoint/spiekbriefje dus op rondom:
1. Hulp voor mensen in nood, met je eigen verhaal om de voorbeelden in te kleuren
2. Hulp door handel, aid by trade, weer met eigen ervaring. 

Veel eigen foto's doen het vaak goed. Eventueel filmpje dat voor buitenlandse zaken is gemaakt ook al gaat dat over kleding. De boodschap geldt ook voor andere producten. Bovendien laat het zien wat we met Bothsidesnow bereiken. En dat is niet niks! 

No comments:

Post a Comment